lachende mevrouwen
Home » Wie zijn de...

Wie zijn de Werkplekarchitecten?

De arbeidsmarkt en het Vlaamse arbeidsmarktbeleid zijn in volle transitie. En dat is een understatement. 

De Vlaamse werkgever merkt dat vacatures niet ingevuld raken. Jobvereisten en competenties vinden elkaar niet. En 'er verandert weinig aan de hardnekkige knelpuntberoepen', meldt de VDAB. Diezelfde werkgever voelt ook het kritisch oog van Generations Y en Z. Wordt dat de inclusieve ondernemer waarvoor we willen werken? Tot ons 67ste?

De nieuwe Vlaamse regering ambieert op haar beurt om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80% tegen eind 2024. 120.000 Vlamingen zullen de stap van werkloosheid of inactiviteit naar werk moeten (kunnen) zetten. Hét motto luidt 'doorstroming naar een reguliere job voor iedereen'. Een ander motto tekent zich af: duaal leren, leren op school én op de werkvloer. Weinig werkgevers beseffen wat er op hen afkomt.

Competenties aanleren of aanscherpen. Loopbaanbreed en -lang kijken en coachen. Een passende  job voor iedereen; ook voor wie de arbeidsmarkt wat verderop ligt. Werkplekleren. 

Laten dat nu net de thema's zijn die de Werkplekarchitecten al 25 jaar heel nauw aan het hart liggen.

De werkplekwat?

De Werkplekarchitecten zijn niet-winstgedreven organisaties die, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, mensen coachen, opleiden en begeleiden op en naar de werkplek.

Vaak gaat het om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... de Werkplekarchitecten zetten via hun ervaren mensen praktische en beproefde instrumenten in om deze groep naar die passende job te begeleiden. 

Partners voor werkgevers

De Werkplekarchitecten bieden antwoorden op de uitdagingen die werkgevers op zich zien afkomen in een krappe arbeidsmarkt. 

Nieuwe werknemers moeten 'ingewerkt' worden. Toekomstige werknemers moeten hét leren. “Op de werkplek”, zegt het nieuwe beleid. Hoeveel werknemers zijn hierop voorbereid? 

De Werkplekarchitecten werken ook taalachterstanden weg, versterken competenties, werken aan de werkattitude, brengen algemene en vakkennis aan en onderbouwen die met algemene en sociale vaardigheden. Ze handelen steeds vanuit een een tweeklantenbenadering waarbij zowel de werkzoekende of werkende als de werkgever centraal staan. 

Lokaal en op maat

De Werkplekarchitecten zijn thuis in heel Vlaanderen en Brussel. Zij kennen de lokale noden en gebruiken. Ze vinden het belangrijke factoren in de begeleiding die ze opzetten.

Die begeleiding is integraal en op maat. Het kan daarbij gaan om één werknemer of werkzoekende. Het kan gaan om een volledig nieuw in te zetten team op de werkvloer.

Partners voor de overheid

De Werkplekarchitecten zijn een gevalideerde partner van de overheid. Ze organiseren hun aanbod samen met en complementair aan de VDAB en andere arbeidsmarktactoren. Deze samenwerking met overheden, sociale partners en bedrijven is cruciaal om hun taak binnen het arbeidsmarktbeleid optimaal in te vullen. Zo zijn zij een nuttige schakel naar en in het werk.

Wie zijn de Werkplekarchitecten?

Samen vormen ze de Werkplekarchitecten, maar elke Werkplekarchitect staat ook bekend onder zijn eigen naam. Een overzicht:

Alternatief - aPart - Arbeidskansen - ArgosArktos - BLM - Brailleliga - Buurtservice - Compaan - De Poort - De Sluis - De Winning Werkervaring -  De Wroeter Opleidingscentrum - Divergent - Duo for a job - Emino - ENAIP - Groep Intro - JES - Keerpunt (ACLVB) - Kiem - Kopa - Levanto - Liv aan het werk - Mentor - Natuurwerk - OCMW Gent - Pro Natura - Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen - Stad Gent Dienst Werk - Stebo - Steunpunt Tewerkstelling - Synkroon - WEB - Weerwerk - Werkperspectief - Werkvormm - Wonen en Werken

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt als koepel de Werkplekarchitecten sinds 1991.  Sterpunt Inclusief Ondernemen is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van deze actiedomeinen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Meer weten over Sterpunt Inclusief Ondernemen?

 

Downloads

De Werkplekarchitecten in kaart 2019