Home » Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren; de Werkplekarchitecten. Sterpunt Inclusief Ondernemen is actief sinds 1991 en is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van deze actiedomeinen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Samen met onze leden - werkplekarchitecten, inclusieve ondernemingen, maatschappelijke organisaties en sectorfondsen - willen we werkzoekenden en werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling. In het bijzonder zij die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.

Met een aanbod van loopbaan- en HR-ondersteuning op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers leveren onze leden een belangrijke bijdrage aan de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Onze kernopdracht bestaat uit het ondersteunen van onze leden in hun aanbod en het stimuleren van overleg, samenwerking, deskundigheid en vernieuwing.

Wil je meer weten over een lidmaatschap? 

Downloads