ict
Home » Publicaties

Publicaties

Om onze leden te informeren en te profileren brengt Sterpunt Inclusief Ondernemen op niet-periodieke basis publicaties uit rond een bepaald thema.

Ook onze jaarkrant - voorheen 'Sector in Zicht' geheten - vindt hier zijn plaats.

Downloads

Jaarkrant

Memoranda

Inspiratieboek Inclusief Ondernemen