mensen kijken samen op tablet

Inclusieve onderneming

In 2015 zette de algemene vergadering van Sterpunt Inclusief Ondernemen een belangrijke nieuwe stap op weg naar een 'inclusieve werking'. Ze keurde immers,  naast de dienstverstrekkers, de creatie van twee nieuwe lidmaatschapscategorieën goed, waaronder deze van de 'inclusieve ondernemingen' en maatschappelijke organisaties.

Inclusieve onderneming

Inclusieve ondernemingen zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die als werkgever concrete inspanningen leveren om het inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken.

Zij zijn zowel klanten als kernpartners en leden, want Sterpunt Inclusief Ondernemen wil zijn klanten binnen zijn werking aanvoelen.

Werkgevers die het inclusieve arbeidsmarktverhaal willen uitdragen, kunnen toetreden als lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn sectorfondsen, organisatiegroepen die de visie van de Werkplekarchitecten delen en via concrete samenwerkingen werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt.

Ook zij zijn zowel klanten als kernpartners en leden die binnen de werking hun stem hebben in de werking van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Maatschappelijke organisaties die het inclusieve arbeidsmarktverhaal willen uitdragen, kunnen toetreden als lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Downloads