WEB

WEB ondersteunt jaarlijks een 2000-tal mensen in hun zoektocht naar een job op maat. We hebben meer dan 30 jaar ervaring en kennen de arbeidsmarkt door en door. In combinatie met de persoonlijke aanpak van onze coaches is dit onze sleutel tot succes.

Met  I-Diverso, schakel naar inclusief ondernemen, voorzien we organisaties en bedrijven die werknemers met een afstand tot arbeidsmarkt willen inschakelen,  van een complete HR-dienstverlening.  Door bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het inclusief ondernemen, creëren we kansen in het reguliere arbeidscircuit voor onze doelgroep. Het aanbod van I-Diverso bestaat uit advies, subsidiebegeleiding, screening & selectie, job- en taalcoaching & begeleiding, opleiding en outplacement.

Voor diegenen die nog te ver van de arbeidsmarkt staan, fungeren we zelf als werkgever door het creëren van tewerkstellingsinitiatieven om hen  op deze wijze voor te bereiden op een job in het regulier arbeidscircuit.

WEB

Diensten
bijzondere ondersteuningsnoden
BIO-booster
doorstroombegeleiding
HR-ondersteuning
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
opleiding
outplacement
trajectwerking
werkinleving voor jongeren
werkervaring en werkplekleren
werkplekadvies
Aanbod

Web richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben in hun traject naar duurzame tewerkstelling. Rekening houdend met de bredere maatschappelijke context en/of de vraag van het individu vult WEB deze begeleidingstrajecten in met vorming, opleiding, werkervaring of tewerkstelling.

 

Daarnaast formuleert WEB ook een aanbod naar werkgevers op het vlak van opleiding en begeleiding van hun werknemers uit de kansengroepen en geeft WEB advies en ondersteuning bij de uitbouw van  een aan hun behoefte aangepast HRM-beleid.