Stebo

Stebo - Ondernemend voor de samenleving

STEBO vzw is een dienstverlenende organisatie die haar wortels heeft in de mijngeschiedenis van Limburg. Wij zijn een organisatie van 70 betrokken en enthousiaste medewerkers. We zijn actief op verschillende domeinen, en hebben een sterke focus op regionale ontwikkeling. Onze teams voegen waarde toe op vlak van: Wonen – Werken – Ondernemen – Leren - Samenleven– Energie. In Limburg, Vlaanderen en Europa.

Wij zijn sterk in communicatie, coaching, opleiding, advies, proces- en individuele begeleiding, netwerking, projectwerk en innovatieve dienstverlening. We verbinden onze talenten altijd op nieuwe manieren om te kunnen inspelen op nieuwe behoeften van onze klanten. Wij werken daartoe intens samen met overheden, kenniscentra, sectororganisaties en bedrijven. Met de focus op resultaten en met een overvloed aan inzet en gedrevenheid zetten wij ons in om de krachten van mensen, groepen, regio’s en organisaties mee te helpen ontwikkelen en verbinden. Met verschillende teams, elk van uit hun expertise.

Onze teams zijn samengesteld uit ervaren medewerkers, met een zeer diverse deskundigheid: coaches, adviseurs, begeleiders, arbeidsbemiddelaars, opbouwwerkers, educatieve medewerkers en lesgevers, ontwikkelaars, ingenieurs, architecten, en energie-specialisten. We ontwerpen, ontwikkelen en coördineren projecten die innovatief en duurzaam zijn, en die tot blijvende resultaten leiden voor de samenleving.

Stebo

Diensten
BIO-booster
HR-ondersteuning
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
opleiding
trajectwerking
werkervaring en werkplekleren
werkplekadvies
Aanbod

Samenwerken aan stevige loopbanen voor iedereen!

Werk hebben èn houden is belangrijk in onze maatschappij. De arbeidsmarkt is steeds in beweging en wie zich er op begeeft moet vaak stevig in zijn schoenen staan.

Diezelfde arbeidsmarkt biedt echter ook nog voldoende kansen. Stebo ondersteunt mensen om deze kansen te zien en aan te grijpen.

Wij doen dit niet alleen

Samen met onze opdrachtgevers, partners, werkgevers en de andere arbeidsmarktactoren, zetten we hier onze schouder onder.

Concreet aanbod:

- Loopbaanbegeleiding: www.loopbaanwijzer.be

- Job- & taalcoaching

- Opleidingen

- (Innovatieve) projecten zoals Youth2Work, Lead2Work, PLAI  

- Ontzorgen van werkgevers zoals via het project BIO-booster

- Activering, Toeleiding & Arbeidsbemiddeling