Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen

Het sectorfonds stimuleert de permanente vorming van werknemers uit de sector.

Het Fonds ondersteunt opleidingspartner VDAB om een kwaliteitsvol opleidingsaanbod voor zowel werkzoekenden als werknemers te garanderen. Daarbij engageert het Sociaal Fonds zich aan de hand van een sectorconvenant, een overeenkomst gesloten met de Vlaamse overheid, om pijnpunten in de sector op het vlak van werkgelegenheid en bestaanszekerheid op te lossen. Concrete maatregelen focussen zich op een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van competenties en meer diversiteit op de werkvloer. 

Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen

Diensten
HR-ondersteuning
opleiding
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

Het Sociaal Fonds heeft tot doel:

  • Het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen;
  • Het financieren en organiseren van opleidingen voor werknemers en werkzoekenden;
  • Adviseren over personeelsbeleid.