Mentor

Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam loopbaanbeleid.

Daartoe:

  • Inspireren én adviseren we organisaties vanuit onze expertise in het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Creëren we vanuit een warm contact met werkgever én werknemer een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan.

Mentor

Diensten
bijzondere ondersteuningsnoden
doorstroombegeleiding
HR-ondersteuning
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
opleiding
outplacement
trajectwerking
werkinleving voor jongeren
werkervaring en werkplekleren
werkplekadvies
Aanbod

Onze missie en visie zetten we dagelijks met 30 medewerkers om in volgende concrete activiteiten.
Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers:

Mentor ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam (loopbaan)beleid:

Mentor creëert een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan.

  • Innovatie is voor ons geen loos begrip. We geloven niet in standaardoplossingen. Elke vraag is uniek en dus ook onze aanpak.
  • Via innovatieve projecten bouwen we expertise op waarmee we de klant en de doelgroep nog beter kunnen bedienen.