Kiem

Kiem leidt mensen uit kansengroepen naar een duurzame tewerkstelling door het organiseren van opleiding, begeleiding en bemiddeling. We richten ons prioritair op de transportsector.  

Als opleidingsorganisatie wil Kiem blijven bijdragen aan het aanspreken en de ontwikkeling van de mogelijkheden van mensen uit kansengroepen. Onze opleidingsacties worden geïnspireerd door waarden als vakmanschap, verantwoordelijkheid, respect, openheid en rechtvaardigheid.

Kiem organiseert opleidingen met een geïntegreerde aanpak. Drie pijlers zijn essentieel. 

competentieversterking: we versterken de cursisten via vakkennis en sociale en persoonlijke vaardigheden

begeleiding: we ondersteunen de cursisten op maat zodat ze expertise opdoen om hun persoonlijke situatie duurzaam aan te pakken

samenwerking: bedrijven en sectoren zijn een essentiële schakel in het proces

Kiem

Diensten
opleiding
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

Opleiding taxichauffeur

vooropleiding bus en car

vooropleiding zwaar vervoer