hetpaleis

hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor alle kinderen en jongeren

hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor alle kinderen en jongeren. Het werkt als een plein: een open, publieke ruimte midden in de stad. Het is een plek van ontmoeting, een spiegel van een wereld die onophoudelijk in beweging is. Een kruispunt in de stad, waar mensen en verhalen elkaar ontmoeten.

hetpaleis kiest voor kunstenaars. Zij zijn de bezielers van het plein. Ze werken vanuit een grote behoefte een inspirerend verhaal over de veranderende wereld te vertellen. Verwondering, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn hun drijvende krachten.

hetpaleis is een landmark op het plein en speelt die schaalgrootte volop uit: het huis biedt een zo groot mogelijke groep kunstenaars onderdak, geeft hen perspectief en creëert een thuis waar ze hun verhalen kunnen delen met het publiek.

hetpaleis richt zich tot een breed en superdivers publiek van kinderen, jongeren en volwassenen. Zij bevolken het plein en zijn volwaardige gesprekspartners.

hetpaleis kiest voor een dynamische structuur. Het plein is een open plek die afgestemd kan worden op vele verschillende uitdagingen. Het is een kunstorganisatie die kiest voor maatwerk, eerder dan voor vaste stramienen.

hetpaleis verhoudt zich, net als andere pleinen, tot de rest van de wereld en de actualiteit en neemt een actieve en verbindende rol op binnen het kunstenlandschap. De blik is lokaal, nationaal en internationaal gericht.