Gent, stad in werking

Logo, Gents stad in werking

Gent, stad in werking (Gsiw) is het open partnerschap voor meer en beter werk in Gent. Het partnerschap doet dit door bij te dragen aan het strategisch, integraal en dynamisch lokaal werkgelegenheidsbeleid in Gent.

Gent, stad in werking

Diensten
bijzondere ondersteuningsnoden
doorstroombegeleiding
job- en taalcoaching
trajectwerking
werkinleving voor jongeren
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

Het partnerschap Gsiw bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn die zich engageren om een gemeenschappelijke strategie uit te werken en initiatieven op te zetten. 

Het partnerschap maakt elke drie jaar een strategisch actieplan op dat met en door partners uit het werkveld uitgevoerd wordt.

Het strategisch plan 2017-2019 zet in op 21ste eeuwse (digitale) vaardigheden, gelinkt aan de Europese 'New Skills Agenda'.