ENAIP-Limburg vzw

ENAIP-Limburg (°1988) is een opleidings- & begeleidingscentrum voor werkzoekenden, met speciale aandacht voor kansengroepen. Wij nemen de tijd voor begeleiding op maat: middels oriëntatie, klankbordrol, advies, opleidings- & tewerkstellingskansen ondersteunen we onze klanten om hun jobdoelen zelfredzamer te realiseren.

ENAIP-Limburg vzw

Diensten
trajectwerking
Aanbod
 • 2018-19: begeleidingsproject voor dames met migratieachtergrond:
  • flexibele methodiekenmix op maat volgens de wensen & noden van de klanten: individuele sessies, infosessies, workshops, sollicitatieruimtes, field trips
  • sollicitatievaardigheden
  • taal- & pc-vaardigheid
  • attitudes
  • randvoorwaarden
  • jobhunting & -matching
  • voorbereiding op tests (selectieproeven, studieondersteuning)
  • aanbevelingen bij werkgevers
 • nazorg bij tewerkstelling/opleiding