Co-Valent

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences. 

Co-valent ondersteunt en stimuleert competentieontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en kansengroepen in de sector. Dat doen we door samen met onze partners te investeren in, sensibiliseren en activeren rond :

  • duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • betere instroom in de sector door opleiding van werkzoekenden en jongeren
  • actieve begeleiding van kansengroepen

Co-Valent

Diensten
HR-ondersteuning
opleiding
Aanbod

Naast de eigen dienstverlening aan de sector ondersteunt en coördineert Co-valent ook projecten die door partners worden uitgevoerd.
Onze dienstverlening:

Ondersteuning van de werking en initiatieven van partners

  • Steun aan de werking van de sectororganisaties
  • Bevordering van kennis rond techniek en chemie in het onderwijs
  • Initiatieven rond tewerkstelling van kansengroepen
  • Versterken van kwetsbare bevolkingsgroepen via projecten van internationale solidariteit