Buurtservice / Posthof

Werk In-zicht is een samenwerking tussen Posthof afdeling Buurtservice, Steunpunt Tewerkstelling, Werkvormm en Kopa in Antwerpen. Het project richt zich naar de meest kwetsbare werkzoekenden via vindplaatsgericht werken. We bieden een aanklampende begeleiding vanuit vertrouwen en op maat van ieders mogelijkheden. De trajectgesprekken, de scan, een modulair aanbod, ondersteuning bij de randvoorwaarden en werkplekleren geven de werkzoekenden nieuwe perspectieven en brengen hem/haar dichter bij de arbeidsmarkt.

Buurtservice / Posthof