bert

FIX is een werkervaringsproject actief in de sociale economie. FIX voert renovatiewerken uit in scholen en publieke gebouwen in Brussel. De arbeiders van FIX zijn laaggeschoolde werkzoekenden die twee jaar lang praktijkervaring opdoen. Alle arbeiders krijgen tijdens het traject een cursus Nederlands op de werkvloer en worden begeleid door ervaren technische instructeurs. Na hun traject kunnen onze arbeiders aan de slag in bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt.

FIX is sinds 1999 actief en werd erkend als Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW) door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en als Project Sociale Economie door de Federale overheid.