Arbeidskansen vzw

Arbeidskansen vzw groepeert een aantal projecten die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we vooral door het opleiden tot en het zoeken of het aanbieden van (aangepast) werk.

Onze projecten bestaan o.a. uit opleidingscentra, reguliere werkplaatsen, sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie en een dienstencheques onderneming. Daarnaast is er ook nog ons arbeidszorgproject voor mensen die niet meer of nog niet kunnen werken in een beschermde of reguliere werkplek. Hiermee willen we het hele spectrum bereiken van mensen die, door omstandigheden, niet meer kunnen ingeschakeld worden op een activerende werkvloer tot mensen die, mits de juiste begeleiding, perfect kunnen functioneren op een reguliere werkplek.

Je kan onze projecten terugvinden verspreid over heel Limburg, van Maaseik, over Bocholt tot Bilzen en Borgloon. Door deze decentralisatie proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en tewerk te stellen die elders uit de boot vallen.

Een kwalitatieve en positieve benadering van zowel onze cliënten en werknemers als van onze klanten staat centraal in onze werking.

Het bieden van nieuwe kansen voor iedereen die ervoor openstaat is onze missie!

Arbeidskansen vzw

Diensten
bijzondere ondersteuningsnoden
HR-ondersteuning
loopbaanbegeleiding
Aanbod

Bent u als werkgever op zoek naar een betrouwbare partner in het zoeken naar gepaste kandidaten voor bepaalde vacatures binnen uw onderneming en staat u ervoor open om, net zoals ons, kansen te geven aan mensen die het wat moeilijker hebben, dan bent u bij GOB Arbeidskansen vzw aan het juiste adres!

Wij helpen u zoeken, starten samen met u de tewerkstelling op en zorgen voor de nodige nazorg tijdens de tewerkstelling. Bovendien hebben wij als GOB de mogelijkheid om een medewerker in dienst te stellen aan de hand van een IBO+ (Individuele Beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden), hetgeen zo goed als kosteloos is voor de werkgever

Enerzijds zorgt GOB Arbeidskansen vzw voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling naar werk van werkzoekenden met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, met als hoofddoel het vinden van een gepaste job in het normale economische circuit. Hiertoe krijgen de deelnemers een opleiding in het centrum, sollicitatietraining, een actieve bemiddeling naar werk, stagebegeleiding, …
Anderzijds heeft GOB Arbeidskansen vzw een aanbod voor werknemers, m.n. loopbaanbegeleiding. We gaan samen met jou op zoek naar inzichten die je verder kunnen helpen in je loopbaan: met je loopbaanbegeleider denk je na over je persoonlijkheid, competenties en je loopbaandoelen. Meer info hierover bij 'Loopbaanbegeleiding'.