Vacatures

Vacature Beleidsmedewerker o.a. job- en taalcoaching; en loopbaan- en doorstroombegeleiding

Uiterste sollicitatiedatum: 25 april 2022 
Opdrachtgrootte : 4/5 (80%)   

 
Statuut: Contractuele functie bij Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw in een vervangingscontract (tot terugkeer titularis; normaliter 30/09). 

 
Aanstellingsperiode: Onmiddellijke indiensttreding is wenselijk/noodzakelijk.   
 
Opleidingsniveau: Minimaal Bachelorniveau met ervaring of  Masteropleiding. 

Functieomschrijving  

• Je maakt deel uit van het medewerkersteam van Sterpunt Inclusief Ondernemen. 

• Je rapporteert aan de dagelijks bestuurder van Sterpunt Inclusief Ondernemen, met terugkoppeling naar de betrokken Werkplekarchitecten.  

 1. Job- en taalcoaching:  
 • Je volgt dit actiedomein op inzake beleidsevoluties en weegt op het beleid via permanent overleg met de overheidsinstanties en de actoren-Werkplekarchitecten; o.a. de VIA-gemandateerde organisaties. 
 • Je coördineert, plant en organiseert de opleidingen rond job- en taalcoaching. 
 • Je volgt de monitoring van de gerealiseerde dienstverlening op, aangereikt door VDAB. 
 1. Loopbaan- en doorstroombegeleiding: 
 • Je volgt dit actiedomein op inzake beleidsevoluties (o.a. mbt Individueel Maatwerk) en weegt op het beleid via permanent overleg met de overheidsinstanties en de actoren-Werkplekarchitecten; o.a. de ESF-gemandateerde organisaties in doorstroombegeleiding vanuit SEC naar NEC. 
 1. Andere actiedomeinen:  
 • Afhankelijk van bepaalde beleidsevoluties en –prioriteiten kunnen ook andere actiedomeinen aan bod komen zoals werkplekleren, werkinleving jongeren/lokale partnerschappen jongeren, … 

Profiel  

 • Je bent bij voorkeur een Bachelor met ervaring of Master in een menswetenschappelijke richting en desgevallend medewerker bij een van de Werkplekarchitecten, aangesloten bij het Sterpunt Inclusief Ondernemen. 
 • Je hebt grote affiniteit met en lange expertise in de actiedomeinen job- en taalcoaching, loopbaan- en doorstroombegeleiding, werkplekleren, lokale partnerschappen jongeren, … 
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
 • Je bent mediawijs en vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen (oa Teams) en communicatievaardig om onze achterban degelijk te informeren.  
 • Je bent sterk in netwerkvorming. 
 • Je voelt je als een vis in het water om deze actiedomeinen voor te stellen aan verwijzende instanties en aan werkgevers of op congrespodia. 

Aanbod 

 • Loonniveau volgens opleiding en ervaring binnen PC 329.01  
 • Aantrekkelijk verlofstelsel (12 ADV-dagen) 
 • Je komt terecht in een dynamisch medewerkersteam en in een organisatie waar ruimte is voor innovatie en professionele ontwikkeling 

Meer informatie 

 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je expertise, talenten en motivatie te schetsen. Daar-naast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. 
 • Solliciteren doe je vóór 25 april 2022 ter attentie van dagelijks bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen, katrien@dewerkplekarchitecten.be  
 • Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een gesprek. Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op dinsdag 26/04 en woensdag 27/04/2022. 
 • Met vragen over de functie-inhoud of over deze vacature of selectieprocedure contacteer Piet Lareu, dagelijks bestuurder 0473/862694, piet@dewerkplekarchitecten.be 

 

Downloads