ict
Home » Publicaties

Publicaties

Om onze leden te informeren en te profileren brengt het Sterpunt op niet-periodieke basis publicaties uit rond een bepaald thema.

Ook ons jaarlijks sectoroverzicht - voorheen 'Sector in Zicht' geheten, nu 'de Werkplekarchitecten in beeld' - vindt hier zijn plaats.