Sectoren

Met sectoren talent in goede banen leiden

De Werkplekarchitecten ontwikkelen al jarenlang activiteiten binnen verschillende sectoren, zoals horeca, bouw, verhuizingen, social profit, metaal, groene sectoren, elektriciteit, voeding,…

De uitgevoerde opdrachten verlopen in samenwerking met sectorale (opleidings)fondsen en dragen zo bij tot het invullen van de sectorale doelstellingen zoals binnen de sectorconvenanten vastgelegd.  

De Werkplekarchitecten staan klaar om ook binnen de volgende generatie sectorconvenanten een actieve rol op te nemen en een antwoord te bieden op de uitdagingen inzake competentieontwikkeling, duurzame diversiteit en knelpuntvacatures.

Downloads