In dialoog met beleid en sociale partners

Sterpunt Inclusief Ondernemen is namens de sector de erkende gesprekspartner voor het beleid. Er is regelmatig overleg met het kabinet Werk en het Departement Werk en Sociale Economie. Ad hoc overleg met andere beleidsdomeinen is altijd mogelijk.

Het Sterpunt ontmoet de sociale partners binnen ESF, in paritair samengestelde organen of neemt deel aan ad hoc overlegmomenten rond relevante thema’s voor haar leden.

Downloads