Windows of opportunity en Muyterij

Windows of opportunity

In 'De Gids op maatschappelijk gebied' (december 2018) schrijven Sam Coomans en Stijn Gryp een opmerkelijk artikel onder de titel: 'Kwetsbare groepen op de bank van de arbeidsmarkt. Minder matchfixing, meer FairPlay'. Met een scherpe kijk op de omvattende hervorming van arbeidsmarktinstrumenten, kan je niet anders concluderen dan dat de beschikbare middelen voor kwetsbare groepen te weinig zijn ingezet voor zij die het nodig hebben.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt zet deuren open voor kwetsbare werkzoekenden. Beide ACV-adviseurs stellen evenwel vast dat velen van deze werkzoekenden niet meteen inzetbaar zijn. "Het vergt dus ook een investering in omkadering en opleiding om deze in te kunnen schakelen".

Tegelijk stellen ze deadweight vast: overheidssubsidies die weinig effect hebben of overbodig zijn, omdat de persoon ook zonder de subsidie aangeworven zou zijn, of in dienst zou kunnen blijven. Ze halen als voorbeelden de nieuwe doelgroepkorting voor midden geschoolde jongeren aan en de korting voor retentie bij ouderen.

Je ziet deze adviseurs hopen dat de volgende minister het ganse beleidsdomein werk en sociale economie onder zijn hoede zou hebben om te verhelpen dat een doorstroomgericht beleid de druk op de initiële doelgroepen van de sociale economie verhoogt. Hier zijn de afgelopen jaren immers kansen blijven liggen op vlak van jobcreatie omdat het aantal plaatsen in de sociale economie vastgelegd bleef en omdat de begrotingen van werk en sociale economie geen communicerende vaten zijn.

Dat tot vandaag 15 - 24% van de werkzoekenden niet bereikt wordt door een actie noch uitstroomt naar werk - aldus recent VIONA-onderzoek - laat aanvoelen dat er een minder efficiënt Vlaams activeringsbeleid is gevoerd. Als organisatiepartners zijn De Werkplekarchitecten in deze activering betrokken partij. Ook zij zien de haperingen in de activering.

Maar er zijn ook mogelijkheden om succesvoller te kunnen werken:

  • het is vandaag niet fair dat voor werkzoekenden die zich engageren voor een traject naar werk, de degressiviteit van hun uitkering niet on hold wordt gezet. Zij beslissen immers niet over het krijgen van een arbeidscontract, maar worden nu daarvoor verantwoordelijk gesteld. Dit is sociaal onrechtvaardig.
  • de tenderwerking ondermijnt vandaag de continuïteit in kwalitatieve dienstverlening naar de werkplek en naar de werkzoekende toe en komt niet tegemoet aan de (bijzondere) ondersteuningsnood die een aantal groepen stellen. Zo blijven budgetten, aanvankelijk vrijgemaakt voor kwetsbare groepen, onbenut door een te kortzichtig resultaatdenken dat voorbijgaat aan de duurzame arbeidsinschakeling.

"Steeds grotere groepen kunnen niet meer mee of hebben ondersteuning nodig om aan de (productiviteits-)eisen te voldoen. VDAB spreekt momenteel van 50.000 werkzoekenden die zonder extra ondersteuning of zonder gepast werk geen jobkans hebben, ongeveer een kwart van de werkzoekenden".

Windows of opportunity!

Bert Boone.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.

Downloads