Tijd voor kwaliteit?

Al decennia streven we met veel organisaties in het domein van Werk en Sociale Economie naar kwaliteit. De Vlaamse overheid gaf de voorbije 15 jaar voornamelijk impulsen via het ESF-Agenstchap met een haalbaar en werkbaar kwaliteitsmodel. Maar ondertussen wringt de kwaliteitsschoen. De ESF-labeling is stop gezet. De ambitie voor een kwaliteitsmodel met een marktgedreven auditwerking, de beleidskeuze van de minister, heeft echter zand in de motor. Vandaag loopt er een onderzoeksopdracht vanuit WSE, uitgevoerd door Deloitte, met een bevraging aan alle betrokkenen. Sterpunt Inclusief Ondernemen nam eraan deel.

 1. Onder het motto 'alle goeds komt van de markt' dreigt de minister het kind met het badwater weg te gooien. Het brede werkveld weet immers vandaag het algemeen verspreide ESF-model en afgeleide toepassingen ervan bijzonder te appreciëren. Dit werk- en denkmodel, gebaseerd op EFQM, verzette bakens door aandacht te hebben voor procesontwikkeling. Commerciële bureaus  zullen moeite hebben om de modellen op maat te laten aansluiten bij de realiteit in het werkveld. Overigens positioneerde een  voorhanden ESF-benchlearning elke organisatie ten aanzien van haar collega's en alle geauditeerden. De investering ervan door de overheid slaagde erin om zeer veel organisaties mee te nemen in dit kwaliteitsdenken.
   
 2. Vandaag riskeert de sector andermaal het gelag te betalen: een ontkenning van de reeds geleverde voortgang en een kostenplaatje dat niet steeds in verhouding staat met de return voor de organisatie die de audit aanvraagt. Want al snel kost een auditgebeuren 3.000€ tot 7.000€, afhankelijk van het gekozen item. De return voor de betrokken organisatie is niet altijd in verhouding. Zal men de kost afwegen tegenover welk behaalde omzet? Of wordt het afgezet ten aanzien van de ingezette overheidsmiddelen die ook effectief worden uitbetaald?
   
 3. Tegelijk mag de waarde van het te bekomen kwaliteitslabel niet worden overschat. Het zet voor de geauditeerde organisatie enkel de toegangspoort voor een of meerdere types van de 20 maatregelen binnen WSE open. Maar het is geen garantie om de dienst te mogen verlenen. Daartoe bedenkt elke overheidsdienst bij een overheidsopdracht of subsidiemaatregel nog een resem aan andere criteria die dienen waar gemaakt. En na de uitvoering volgt dan nog een resultaatgebonden afrekening met de eraan verbonden controles.
   
 4. Ondertussen staat de tijd niet stil. Het getalm rond dit kwaliteitslabel (de werkgroep is meer dan 10 jaar geleden begonnen) riskeert dat in de huidige lopende overgangsperiode diverse maatregelen niet meer coherent in de markt worden gezet. De kwaliteitsauditoren positioneren zich inmiddels op de markt. De diverse overheden jagen daarmee nu al het werkveld op extra kosten door niet afgestemde verwachtingen rond kwaliteitslabels. Duurzaam partnerschap wordt zo vooral een duur partnerschap en dat kan niet de bedoeling zijn. Vlaanderen dat kwaliteit als keurmerk hoog in het vaandel draagt, kan veel beter.

Bert Boone
22 februari 2018

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
15 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Downloads