Home » nieuws » Opinie: Een toekomst voor leerwerkbedrijven. Dat de overheid niet doet alsof ze het niet heeft geweten ! »

Opinie: Een toekomst voor leerwerkbedrijven. Dat de overheid niet doet alsof ze het niet heeft geweten !

Enkele weken terug kwam in een leerrijke babbel met Eric Aegden van Open Atelier Noord-Limburg -zonder het woord te laten vallen- opnieuw het concept van het leerwerkbedrijf bij mij voor de geest. Want  ja, er zijn nog steeds zeer zinvolle leerwerkbedrijven actief in Vlaanderen, maar ze hebben hoogdringend een aanmoediging nodig, willen ze kunnen overleven om laaggeschoolde werkzoekenden de stap naar werk te helpen zetten.

Bij het ter ziele gaan van het Wepplusplan reflecteerde het bestuur van Open Atelier Noord-Limburg over haar sociale missie en haar bestaansreden. Afgestemd op operatorenwerk in de nabij gelegen industrieparken en met verschillende scholengemeenschappen die de noden van de leerlingen aanvoelden, werd toch gekozen om vraaggericht met jongeren en andere werkzoekenden aan de slag te blijven. Vandaag zijn gemiddeld 50 mensen permanent aan het werk, telkens met het oog op een doorstroming binnen de zes tot negen maanden.

"We starten zeer vraaggericht.", aldus Eric Aegden. "Bedrijven in de omliggende industrieterreinen krijgen de vraag gesteld welke noden zij het komende jaar verwachten. Op die vragen focussen wij ons: we starten met een talentinschatting, vaardigheidsproeven in de bedrijven zelf als nulmeting en een doorgedreven begeleiding met werkopdrachten uit diezelfde bedrijven. Vandaag zijn we zeer succesvol met omzeggens telkens geslaagde tewerkstellingen."

Open Atelier maakt indruk op mij met een concreet project dat vandaag al de toekomst uitademt van wat leerwerkbedrijven vermogen. Een bedrijfsleider kwam naar hen toe met een zeer gerichte vraag: "We beseffen dat machines moeten kunnen werken op maat van de beschikbare arbeidskrachten. Dat veronderstelt dat de ingenieurs die de software op robots ontwikkelen, notie moeten hebben van de mogelijkheden van laaggeschoolde arbeidskrachten. Daarom willen we een robot met ingenieurs en werkopdrachten voor een bepaalde periode in Open Atelier plaatsen. Tot de robot op punt staat. We gaan ervan uit dat we met dergelijk afgestemde robot gemakkelijker de nog beschikbare arbeidskrachten op de arbeidsmarkt gaan vinden, de komende tien jaar." Gewoon co-robotisering in de praktijk.

Ook in Compaan loopt een mooi leerwerkproject. In samenwerking met Formaat, de koepelorganisatie voor de jeugdhuiswerking, worden kleinere onderhouds- en renovatiewerken in jeugdhuizen aangepakt, met subsidie-inbreng van Formaat en een bijdrage van het concrete jeugdhuis zelf. De deeltijds schoolgaande jongeren krijgen werkopdrachten onder werkbegeleiding op te knappen in een reële werkcontext die nauw aansluit bij hun leefwereld (jeugdhuiswerking wordt ook voor deze jongeren een vertrouwd iets), met duiding rond de maatschappelijke zingeving ervan.

Dergelijke initiatieven kunnen niet enkel opereren op de inbreng van de opdrachtgevers (bedrijven, socioprofitsectoren,...). Dat de Vlaamse overheid blijft aarzelen om enige impuls te geven, illustreert hun ondermaats belang voor de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Het wordt echt tijd dat de voorstellen die Sterpunt Inclusief Ondernemen lanceerde, ernstig onder de loep worden genomen.

Deze leerwerkprojecten, met als focus doorstroming op korte termijn, verdienen een overheidsimpuls en zijn een oplossing op maat van de werkzoekenden van wie VDAB vandaag weet dat de tenderwerking hiaten vertoont. Enkele subgroepen werkzoekenden kunnen gewoonweg niet direct op de werkvloer worden gegooid. Van de bedrijfsleiders, of ze nu in de sociale of reguliere economie werken, kan niet worden verwacht dat ze de bijzondere ondersteuning kunnen geven die bij de start nodig is. Bovendien gaat het niet om reuzengrote budgetten. Met 1.200.000€ kunnen 1500 werkzoekenden uit deze randgroepen zinvolle stappen zetten die de economische groei verder vooruit helpen. Want niets erger vandaag dan een gebrek aan handen om het beschikbare werk op te knappen.

Hebt u een vraaggericht leerwerkbedrijf voor ogen? Vertel het ons en wij delen het met uw collega's.

Bert Boone
November 2017

 

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
1 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Downloads

7 november 2017