Home » Mentorcafé

Mentorcafé

Speelt tijd je soms parten in jouw rol als mentor? Vind je het moeilijk om een stagiair te begeleiden als je er geen klik mee hebt? Wat doe je als de nieuwe medewerker jouw raad niet volgt?

Nieuwe medewerkers begeleiden en een inclusieve werkplek creëren, het is niet altijd evident. Mentoren lopen wel eens vast of hebben vragen. Dat is waar ons Mentorcafé een antwoord op biedt. Een professionele jobcoach gaat aan de slag met de concrete vragen van de deelnemers.

Waar en Wanneer?

>>  Dinsdag 26 oktober 2021 van 12u00 - 13u30, ONLINE

Wat? Mentoren wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Hoe? In een kleine groep van 5 à 8 mensen komen persoonlijke ervaringen aan bod. In een waarderende opzet, verkennen we de situatie, onderzoeken we wat speelt en zoeken we samen naar oplossingen.

Let op: Het Mentorcafé zal niet doorgaan indien er minder dan 5 deelnemers zijn ingeschreven. Indien dit het geval is, houden we je zeker op de hoogte. 

Begeleiding? Ingeborg Winters begeleidt het Mentorcafé. In de zes jaar dat ze als jobcoach voor Synkroon werkt, heeft ze allerlei stage ervaringen in een zeer brede context begeleid naar een positief resultaat. Ze heeft ook veel contacten opgebouwd met o.a. werkgevers, stage verantwoordelijken, mentoren. Als vrijwilliger voor Anders Reizen en Hiking Advisor, begeleidt ze groepen. Ze is ervan overtuigd dat elke mentor sterktes in zich heeft. Door met elkaar hierover te spreken en in te spelen op de uitdagingen die leven, kunnen mensen groeien in hun leerproces en functioneren als mentor.

Prijs? Het Mentorcafé is volledig gratis. 

 

Enkele ervaringen die de voorbije Mentorcafés werden gedeeld: 
** Ik merk dat scholieren vlotter accepteren dat een medeleerling ‘anders’ is, dan wij als volwassenen. Dit stemt mij hoopvol voor een toekomstige inclusieve samenleving. In dit opzicht kunnen wij nog veel leren van jongeren.
** Door tien minuten langer uitleg te geven, win ik later op de dag vijf uur.
** Vaak is autisme onzichtbaar. Zeker in vergelijking met iemand die in een rolstoel zit. Ik probeer dan ook onzichtbare aanpassingen te doen op het werk opdat iedereen goed functioneert, ongeacht het etiket.

 

Heb je nog vragen? Contacteer celien@dewerkplekarchitecten.be

 

Interesse? Schrijf je hier in voor een van de Mentorcafés! 

Benieuwd naar de andere Mentorcafés? Ontdekt hier de volledige planning. 

 

Het mentorcafé staat open naar bedrijven die inclusief (willen) ondernemen en kadert in het ESF project Exclusief Inclusief. 

Downloads