Aanbod voor werkenden en werkzoekenden

Begeleiding in fases

De begeleiding van werkenden en werkzoekenden doorloopt een aantal fases die afhankelijk zijn van de beginsituatie en het einddoel.

Elke vorm van ondersteuning start met een oriënteringsfase. Daarbij brengt een screening de startsituatie in kaart waarna het jobdoelwit of het loopbaanperspectief en het traject er naartoe worden bepaald.

Als dat nodig is, worden de randvoorwaarden gerealiseerd die noodzakelijk zijn om tewerkstelling mogelijk te maken. Opleiding, coaching en werkplekleren versterken de nodige competenties en valideren ze. Het kan zowel gaan om algemene competenties (zelfsturing, sociale vaardigheden, taalvaardigheid,…) als om vaktechnische competenties.

Matching en plaatsing zorgen voor de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Tot slot zorgen de Werkplekarchitecten voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer en een duurzame tewerkstelling.

De Werkplekarchitecten ondersteunen ook de werkgever gedurende het volledige tewerkstellingsproces, van werving en selectie, over onthaal en retentie tot de uitstroom naar een volgende job, binnen of buiten de organisatie.

 

Downloads