De Wroeter

Diensten
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

Al sinds 1982 (zie onze historiek) ondersteunt De Wroeter mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk een plek vinden. We kijken naar ieders talenten en mogelijkheden, en versterken zo de zelfwaarde en de positie van deze mensen in de samenleving. Arbeid en zorg gaan daarbij hand in hand.