WOODWIZE

Wie is WOODWIZE?

Woodwize kent de houtsector door en door, en deelt die kennis op een onafhankelijke maar betrokken manier met werkgevers, werknemers, leerkrachten en leerlingen.

Via opleidingen, informatiesessies en een professionele dienstverlening draagt Woodwize bij tot veilig en duurzaam werk in alle ondernemingen in de houtsector.

Ondersteuning, advies en begeleiding nodig? Vragen over veiligheid en welzijn in de houtsector? Woodwize is je ideale aanspreekpunt.

WOODWIZE

Diensten
doorstroombegeleiding
HR-ondersteuning
opleiding
outplacement
werkervaring en werkplekleren
werkplekadvies
Aanbod

WOODWIZE WERKT OP VIER VLAKKEN AAN EEN BETERE SECTOR

Opleidingen en competentieverbetering - Sterker door vorming

  • We maken bedrijven en medewerkers wegwijs in de opleidingen bij erkende opleidingsinstellingen, maar wij hebben ook een eigen opleidingsaanbod — zowel extern als on-the-job. We geven advies over de te volgen opleiding en staan in voor de organisatie en begeleiding. We helpen ondernemingen hun opleidingsbehoeften in kaart te brengen en een opleidingsplan op te stellen: welke opleidingen zijn dringend, noodzakelijk en/of nuttig en hoe organiseren we ze het best.

Promotie van het houtonderwijs en van de hout- en meubelsectoren in het onderwijs - Schakel tussen leren en doen

  • We willen de link zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We streven naar een aangepast houtonderwijs door nascholingen en bedrijfsbezoeken aan te bieden aan leerkrachten. We promoten de sector in de scholen met informatie over de houtsectoren en helpen, indien nodig, geschikte stageplaatsen te vinden.

Sensibilisering rond veiligheids- en welzijnsbeleid - Veilig en wel zijn

  • Veiligheid en preventie zijn een must. Geen enkel bedrijf ontsnapt aan de regelgeving, geen enkel bedrijf wil een ongeval op zijn geweten hebben. Dat merkt Woodwize telkens weer. Wij hebben een antwoord op die directe en pertinente vragen.

HR-advies - Ons advies snijdt hout

  • We volgen de arbeidsmarkt en helpen bij (knelpunt)vacatures. We weten hoe u nieuwe werknemers onthaalt of werkzoekenden kan helpen met een opleiding. En is er uitstroom in het bedrijf, dan voorzien wij in outplacementbegeleiding voor de betrokken medewerkers.

 

Sector