Werkvormm

Werkvormm is een Antwerpse organisatie die werkzoekenden begeleidt naar werk. Deze groepen zijn zeer divers; zowel niet gekwalificeerde schoolverlaters, oudere werkzoekenden, mensen met een migratie-achtergrond, laaggeschoolden en vluchtelingen.
Wij hebben projecten in horeca, metaal, lassen, groenzorg, schoonmaak en de restauratie van maritiem erfgoed. Zo restaureren wij mee de Antwerpse havenkranen, en hebben wij een schip dat beschermd is als varend monument. De Fr Musin, O.305, de oudste nog overgebleven IJslandvaarder van België.
Verder maken wij technische beeldwoordenboeken voor anderstalige werkzoekenden, en hebben wij een innovatief product om werkzoekenden voor te stellen aan bedrijven. Kijk op www.3clicksaway.be .

Werkvormm

Diensten
BIO-booster
opleiding
trajectwerking
Aanbod

Opleidingen horeca: keukenmedewerker voor anderstaligen, hulpkok, slagerij-distributie

BIO-booster

Werkervaringstrajecten artikel 60: metaal, haventornado's

Vindplaatsgericht werken

Buddyproject Cultuurverkenners

3clicksaway.be