Home » Leden » Steunpunt Tewerkstelling vzw

Steunpunt Tewerkstelling vzw

Steunpunt Tewerkstelling vzw (STW) begeleidt al meer dan 37 jaar werkzoekenden bij hun (her)integratie en participatie in de samenleving. Tewerkstelling is hiervoor onze hefboom.

Via opleiding, begeleiding en werkervaring versterken we ieders mogelijkheden en talenten om samen de stap naar duurzame tewerkstelling te zetten.

STW werkt steeds inclusief en integraal. We creëren een krachtige leer- of begeleidingsomgeving die warm én aanklampend is. Onze methodieken zijn eenvoudig, laagdrempelig en effectief. Zo bouwen we samen met de werkzoekende aan duurzame tewerkstelling, dé weg naar een betere toekomst.

Steunpunt Tewerkstelling vzw

Diensten
BIO-booster
HR-ondersteuning
job- en taalcoaching
opleiding
trajectwerking
werkervaring en werkplekleren
werkplekadvies
Aanbod

Aanbod voor anderstaligen met interesse in de industrie

-screening Techniekbad+ (2 weken, inclusief oriëntering en adviesverlening)

-opleiding Lassen+ (13 weken, combinatie van Nederlands met technische vaardigheden, finaliteit: lascertificaat, VCA-attest en begeleiding naar werk)

-opleiding EMM+ (16 weken, combinatie van Nederlands met technische vaardigheden, finaliteit: getuigschrift basis elektriciteit en begeleiding naar werk)

 

Aanbod voor bedrijven

We bouwen sterke bruggen tussen werkzoekenden en bedrijven met vacatures. STW adviseert en ondersteunt ook bedrijven bij het zoeken naar nieuwe medewerkers die vaak nieuwkomer of anderstalig zijn. Ons opleidingsaanbod is op maat beschikbaar voor bedrijven (bv VCA, Nederlands, Lassen,…).

STW is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille (DV.0222680).

 

Projecten in 2023

-Spoorzoeker ism Stad Antwerpen en Sporting A (www.spoorzoeker.eu)

-Werk In Zicht (ESF), ism Kopa, Buurtservice en Gatam

-Taalcoaching op de opleidingsvloer

-IT service voor organisaties, bedrijven, scholen,….

-Digibank Antwerpen