De Sluis Leerwerkplaats

Vzw De Sluis Leerwerkplaats is een opleidings- en tewerkstellingsinitiatief met de nadruk op compentieontwikkeling en doorgroeikansen naar reguliere tewerkstelling.

Het richt zich tot personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. 

De Sluis tracht een bijdrage te leveren tot een actief arbeidsmarktbeleid ter bestrijdig van de werkloosheid voor kansengroepen samen met een  gelijke kansenbeleid  op de arbeidsmakt voor deze doelgroep.

Om dit te realiseren vertrekken we vanuit de individuele doelstellingen van de medewerkers.

 Er wordt opleiding - tewerkstelling op maat aangeboden met de nadruk op de te ontwikkelen competenties om de afstand tot de  arbeidsmarkt te verkleinen. Dit steeds in functie van doorstroom naar een vaste job