Home » Leden » De Poort vzw, voor wonen en...

De Poort vzw, voor wonen en werk

de Poort vzw, voor wonen en werk

De Poort vzw, voor wonen en werk begeleidt mensen op weg naar een kwaliteitsvol leven.

Al onze projecten zijn er op gericht de meest kwetsbaren te bereiken om hen de kans te geven op betaalbaar wonen en volwaardig werk.

De Poort vzw, voor wonen en werk

Diensten
BIO-booster
doorstroombegeleiding
loopbaanbegeleiding
trajectwerking
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

De jobcoaches van de Poort vzw begeleiden werkzoekenden en werknemers tijdens of bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Tijdens de intake worden nieuwe mogelijkheden en wensen in kaart gebracht. In overleg met de werkzoekende of werknemer wordt een persoonlijk plan opgemaakt.

De coaches volgen de werkzoekende en/of werknemer op een actieve manier op, oa via tussentijdse gesprekken. Generieke, arbeidsattitudes en sollicitatievaardigheden worden in kaart gebracht en getraind. Tijdens de groepsmomenten, jobtafels, worden de deelnemers ondersteund in hun verdere zoektocht.

In West-Vlaanderen werken 7 partners in opdracht van VDAB aan de uitvoering van de tender Tijdelijke Werkervaring voor Werkzoekenden (TWE). Dit programma wordt aangeboden aan werkzoekenden die weinig of geen relevante werkervaring kunnen voorleggen en de nodige competenties willen ontwikkelen om de afstand naar het normaal economisch circuit te overbruggen.

TWE is een begeleidingstraject van 2 jaar met oriëntatiemodule en acties in het kader van werkplekleren.

De Poort vzw wil als loopbaancentrum een open poort zijn voor iedereen die nood heeft aan sturing en begeleiding in zijn rol als werknemer en dit in een open, no-nonsense sfeer!
We bieden zoals het hoort een 100% op maat begeleiding. We gebruiken echter geen standaard werkboekje, geen vaste procedure, maar we vertrekken vanuit jòuw vraag. Via aangepaste testings, vragenlijsten, opdrachten, gesprekstechnieken, enz. willen we komen tot een helder en bruikbaar antwoord.