OCMW Gent

Logo OCMW Gent

OCMW Gent

Diensten
opleiding
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

De Dienst Activering bestaat uit het Opleidings – en Tewerkstellingscentrum (OTC), de Leerwerkplekken en de Emancipatorische Werking ( EW). Door middel van trajectbegeleiding op maat helpen wij ocmw cliënten hun talenten en competenties te ontdekken en te ontwikkelen met het oog op volwaardige sociale en professionele integratie in de samenleving. 

Het OTC biedt, naast het aanbieden en coördineren van tewerkstellingen in het kader van artikel 60 en het toepassen van andere tewerkstellingsmaatregelen (activa, IBO, art.61, …), een kwalitatieve en trajectmatige begeleiding van leefloon- en levensminimumgerechtigden naar de arbeidsmarkt aan. Dit alles gebeurt via een ruim aanbod aan interne en externe oriënterings-, opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven, waarbij de principes van maatzorg centraal staan.

Met onze Leerwerkplekken beschikken wij over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Daarnaast hebben de leerwerkplekken echter ook nog een andere belangrijke taak namelijk het aanbieden van materiële dienstverlening aan OCMW cliënten.

EW richt zich naar de OCMW cliënten die door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie (nog) niet toe zijn aan een arbeidsactiveringstraject.

Enerzijds biedt EW individuele begeleiding. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar een activeringsdoelwit op maat al dan niet als opstap naar arbeidsactivering. Elke vorm van maatschappelijke inzet waarin de cliënt zich van betekenis voelt, is een volwaardig sociaal activeringsdoelwit. Het opstarten van arbeidszorg kan een mogelijk begeleidingstraject zijn. Daarnaast kan de cliënt bij ons ook terecht voor groepswerking.