Mivalti

Mivalti is ontstaan in de schoot van Stad Tielt. In de jaren ’70 werd, vanuit de vaststelling dat er in de regio Tielt en omstreken geen voorziening voor mensen met een beperking  bestond, een werkgroep “Gehandicaptenzorg” opgericht. Deze werkgroep legde de basis voor wat nu Mivalti is. Mivalti vestigde zich in Tielt in de Gruuthusestraat op een site van +/- 2 ha en breidde gestadig uit met gebouwen en dienstverlening op maat van de doelgroep. Mivalti staat synoniem voor kwaliteit en maatwerk. Een uitdaging waar het ganse Mivalti-team, beroepskrachten en vrijwilligers, dagelijks de schouders onder zet. Onze cliënten zijn mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal van onze gasten heeft naast hun verstandelijke beperking een bijkomende beperking (visueel, auditief, motorisch) of een psychische of psychiatrische problematiek. ‘Samen ondersteunen naar een betere kwaliteit van leven’ is onze opdracht. Iedere gast is uniek in zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Maatwerk is ons antwoord. Via begeleiding en ondersteuning op maat en op vraag streven we naar het beste antwoord zelfs bij complexe zorgvragen. Via woonondersteuning, dagondersteuning, mobiele en ambulante begeleiding helpt Mivalti haar cliënten. Dit gebeurt zowel binnen de rechtstreekse als de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

Mivalti

Diensten
bijzondere ondersteuningsnoden
werkinleving voor jongeren
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

Mivalti ondersteunt volwassenen met een (vermoeden van) beperking via woonondersteuning (24u/7d - kortverblijf - op de site of in de omgeving), dagondersteuning (8u tot 18u, 6d/week), mobiele en ambulante ondersteuning (7d/7d, volgens noodzaak).

Mivalti biedt via deeltijds leren/deeltijds werken, brugproject, duaal leren jongeren de kans om zich in te werken in de social-profit sector. Dit zowel voor jobs binnen de logistieke als de begeleidende omgeving.