JobRoad

JobRoad ivzw is de netwerkorganisatie voor integratie door werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. JobRoad dient een dubbele doelstelling: de integratie van personen uit deze diverse doelgroepen bevorderen via werk en de schaarste aan arbeidskrachten bestrijden.

JobRoad loodst sinds 2016 mensen voor wie een gepaste job moeilijker bereikbaar is naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke aanpak doorbreekt de barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om hen binnen een jaar aan een job te helpen, waardoor hun integratieproces aanzienlijk wordt versneld.

De grote meerwaarde van JobRoad? Het is een netwerkproject in de zuiverste betekenis voor 4 actoren. Zowel werkgevers en hun partner-uitzendbedrijven, (boven) lokale besturen en intermediaire organisaties bundelen hier hun krachten voor hetzelfde manifeste doel: vacatures invullen met onontgonnen talent.

We gebruiken een eigen JobRoad-model dat aangepast is aan elke specifieke doelgroep. De persoonlijke begeleiding van de kandidaat naar een inclusieve werkgever verloopt in drie kort opeenvolgende fasen. Verdere integratie wordt aangewakkerd door extra opleiding en door sensibiliseringsacties in de werkomgeving.

JobRoad