JES vzw

JES is een jeugdorganisatie actief in de stad. We staan open voor alle kinderen en jongeren en werken samen met hen rond vrije tijd, opleiding, werk en welzijn

JES is actief in Brussel, Gent en Antwerpen. JES ondersteunt kinderen en jongeren in de zoektocht naar hun plaats in de stad en onze samenleving. Dat doen we in eerste instantie samen met de kinderen en jongeren via jeugdwerk, vorming, creatieve expressie en opleiding & ondersteuning in de zoektocht naar werk. In tweede instantie werkt JES samen met andere partners in en buiten de stad.

Hierbij gaan we steeds uit van onze vier waarden: vertrouwen - constructief - openheid - eigenzinnigheid. Deze helpen ons om jongeren te versterken en door hen de stad te versterken. Dat is tenslotte onze vijfde streefwaarde.

JES vzw

Diensten
doorstroombegeleiding
job- en taalcoaching
opleiding
trajectwerking
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

JES telt 17 deelwerkingen die een focus op werk hebben.

We kozen kunnen deze clustering in 4 families:

  1. Vindplaatsgerichte werkingen  
  2. Beroepsoriënterende werkingen
  3. Opleidingen
  4. Werkingen in de schoot van jeugdwerk en onderwijs

Voor een actueel aanbod check onze website bij "360° JES" op de rubriek opleiding en tewerkstelling. (https://www.jes.be/360.php)