Fonds papier- en Kartonbewerking

Sinds 2011 bestaat er een sectorconvenant tussen het Fonds voor
Bestaanszekerheid van de Papier- en Kartonverwerkende
Nijverheid en de Vlaamse Overheid. De sectorconsulenten werken in het kader van dat convenant rond de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, competentiebeleid, de uitwerking van een opleidingsaanbod voor werknemers, het uitvoeren van ESF-projecten,....

 

Heeft u vragen in verband met VDAB, opleidingen, stages, de ESF-projecten, onze werking in het algemeen,… aarzel niet om
contact op te nemen met ons!

 

Sinds 2011 bestaat er een sectorconvenant tussen het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid en de Vlaamse Overheid. De sectorconsulenten werken in het kader van dat convenant rond de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, competentiebeleid, de uitwerking van een opleidingsaanbod voor werknemers, het uitvoeren van ESF-projecten,....
Voor vragen in verband met VDAB, opleidingen, stages, de ESF-projecten, onze werking in het algemeen,… aarzel niet om contact op te nemen met ons!

 

 

 

 

 

 

Fonds papier- en Kartonbewerking

Diensten
HR-ondersteuning
opleiding
werkplekadvies
Aanbod
  • gesubsidieerd opleidingsaanbod
  • ondersteuning rond werkbaar werk
  • begeleiding bij bedrijfsleren, stages, ...
     
Sector