Factor

logo commotie

Commotie creëert en realiseert duurzame communicatie. Het adviseert tevens bedrijven, overheden en organisaties op het vlak van de aansluiting van de interne en de externe communicatie op hun strategie. De missie van Commotie, 'communicatie met toekomst', wijst daarbij de weg.

Factor

Diensten
trajectwerking
bijzondere ondersteuningsnoden
Aanbod

Logo en huisstijl - copywriting en vertaling - fotoshoots - flyers, folders, brochures, duurzaamheids- en jaarverslagen, direct mailing, catalogi,... - advertenties - events en beurzen - websites - cd-rom en dvd - digitale presentaties - e-zines en -mailings - sociale media

Commotie concentreert zich sedert de start in 2002 op het vertalen van de principes van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in wat het zelf duurzame communicatie noemt. Het hanteert daarbij de missie 'Communicatie met toekomst' die volgende elementen inhoudt:

1/ Communicatie hoort voort te spruiten uit een strategische visie om te vermijden dat er tijd, geld en materiaal wordt verspild. Immers, enkel communicatie die past in een breder kader:

  • heeft kans op slagen,
  • hoeft niet morgen te worden overgedaan,
  • is communicatie waar op kan worden verdergebouwd.

2/ Commotie probeert haar creaties een tweede leven te bezorgen nadat de communicatieve boodschap is uitgewerkt. Dit door ze ook op een andere dan de louter communicatieve manier bruikbaar te maken.

3/ Commotie gebruikt zo veel mogelijk duurzame materialen en technieken en pakt ook de organisatie van evenementen en dergelijke aan op een duurzame manier.

4/ Tot slot spant Commotie zich in om duurzaamheid te integreren in de creatiefase van de communicatie. In web design en web development wordt rekening gehouden met de noden van mindervaliden, onder andere door de normen van het Anysurfer-label te respecteren.