Arktos vzw

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst.

Want het kan wél.

 

 

Ellen Goovaerts
Valkerijgang 26
3000 Leuven
Kiewitstraat 101
3500 Hasselt
Glasblazerijstraat 57
3000 Leuven
Fortstraat 128
8400 Oostende
Sint Jacobsmarkt 41
2000 Antwerpen
Dr.-Van de Perrestraat 218
2440 Geel
Ouderijstraat 4
2500 Lier
Citadel
3290 Diest
Begijnenstraat 18
2800 Mechelen
Fortsteenweg 120
2170 Merksem
Herentalsstraat 55
2300 Turnhout
016 29 57 74

Arktos vzw

Diensten
job- en taalcoaching
opleiding
werkinleving voor jongeren
werkervaring en werkplekleren
Aanbod

​Met het oog op duurzame tewerkstelling, is Arktos partner diverse projecten.  Gaande van projecten gericht op het versterken van competenties van jongeren en/of het verkleinen van de kloof naar de arbeidsmarkt tot projecten gericht op het voorkomen van schooluitval en het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van jongeren. 

In samenwerking met de centra leren en werken ondersteunen we jongeren uit het deeltijds onderwijs richting duurzame tewerkstelling.  In de Persoonlijk Ontwikkelingstrajecten (POT) stippelen we samen met de jongere een traject op maat uit.  Via een reeks uitdagende groepsgerichte activiteiten, en met de nodige experimenteerruimte, kunnen ze binnen een veilig kader werken aan hun persoonlijke doelstellingen.   In de Brugprojecten versterken we jongeren in tewerkstellingssituaties en de begeleiders op de werkvloer in het begeleiden van deze jongeren.  Binnen IBAL (intensieve beleiding alternerend leren) begeleiden we enerzijds jongeren in hun zoektocht naar een tewerkstelling en ondersteunen we jongeren en werkgevers op de werkvloer anderzijds.  We voeren (één van) deze projecten uit in samenwerking met Stroming vzw, De Winning vzw, de trajectbegeleiders van de centra leren en werken, werkervaringsplaatsen, de werkgevers en de jongeren.

Jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen, begeleiden we binnen de WIJ  (Werkinleving voor jongeren).   Met de VDAB als toeleider stippelen we trajecten op maat uit voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, richting arbeidsmarkt.  In Vlaams Brabant werken we hiervoor samen met Groep Intro vzw en IGO.  In voorbereiding van de WIJ 3 slaan in stad Antwerpen 5 organisaties de handen in elkaar; De Ploeg, Obelisk, Buurtsport Antwerpen, Ell Circo D’ell Fuego en Arktos. 

In Limburg krijgen jonge werkzoekenden binnen de projecten ‘Way to Work’ en de ‘Krachtmolen’ de kans om zich te ontplooien en hun krachten te versterken.  Voor deze projecten werken we respectievelijk samen enerzijds met OCMW Hasselt, ACV Limburg, VDAB en anderzijds met vzw Herkenrode en PWA Hasselt.  Daarnaast organiseren we in Limburg,  samen met Stebo, Arbeidskansen, De Winning en Alternatief vzw, het project ‘Triple Youth’.  Binnen dit project verhogen we de inzetbaarheid van werkzoekende jongeren op de arbeidsmarkt via workshops.

Om NEET jongeren integraal te begeleiden richting werk of opleiding, maken we gebruik van de methodiek ‘Missing Link’. (www.arktos.be/missinglink)  Deze methodiek wordt onder meer ingezet in het project ‘ICAN Limburg’, het project ‘Jongerencoach’, het project ‘Missing Link Lier’ en het arbeidsproject in Diest.  In deze projecten werken we nauw samen met diverse organisaties, OCMW, VDAB, steden en gemeenten.

Het project ‘Ready2Work’ (Antwerpen) wil enerzijds de uitstroom naar werk bevorderen voor OKAN jongeren die ongekwalificeerd uitstromen uit het deeltijds onderwijs en anderzijds de doorstroom bevorderen naar VDAB.  VDAB trajectbegeleiders worden in dit project ondersteunt bij het begeleiden van deze jongeren volgens de principes van ‘Missing Link’.