Home » Keynote speakers, workshops...

Keynote speakers, workshops en one-to-many meetings

Tijdens de Dag van de Jobcoach worden er verschillende workshops en one-to-many meetings  georganiseerd. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende sprekers en docenten.

De ontdekking van de dinges
Een goede professional, een goede jobcoach, is een doelgerichte en betrokken netwerker die van vele markten thuis is. Het is een Dinges, in de woorden van Hans Bosselaar, keynote speaker, docent, senior onderzoeker en academic manager aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Mensen aan werk helpen is een vak. Een moeilijk vak”
Outreachend werken met werkgevers
Waarom zouden werkgevers investeren in de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Een duidelijk en zakelijk antwoord op deze vraag (= een business case) vergroot de kans dat de werkgever op jouw aanbod zal ingaan. In deze workshop reiken we je graag een concrete tool aan om deze business case te maken. “It’s time to act and to reach out”
Jobcoaches als medewerkers, gepositioneerd in de organisatie
Waar haal je zelf de voldoening uit in je job en je organisatie? Met het zelfdeterminatie model als spiegel, reflecteert Katrien Seynaeve, coach in loopbaan en organisatie van Signport, met jou over je rol vandaag en morgen. “Als jobcoach zet je je met hart en ziel in voor een duurzaam loopbaanperspectief voor je cliënt.”
Een nieuwe onderzoeksmethodiek voor intervisie
Ervaar jij dat structurele knelpunten blijven bestaan ondanks deelname aan intervisie met collega’s? Benedict Wauters, ESF-expert innovatie en impactevaluatie, en Anneleen Dewitte, ESF-projectopvolger sociale inclusie, helpen je om te gaan met deze vragen. “Als je botst op limieten in de ondersteuning die je kan bieden aan werkzoekenden, dan…”
Inclusief jobdesign en jobcarving
Sleutelen aan bestaande functies. Creëren van nieuwe functies op maat van onze doelgroep en toch interessant voor het tewerkstellend bedrijf. Kortom op verkenning bij inclusief jobdesign. “We reiken alternatieven aan voor een passende match tussen de vraag van de werkgever en het aanbod van beschikbaar potentieel.”
Werkgevers over jobcoaches
Enkele werkgevers getuigen wat hen bezig houdt op het vlak van personeel. Met hen kan je in dialoog gaan. Een kans om te horen wat hun grootste uitdagingen zijn. Via no-nonsens aanpak zet Binario in op ontmoeting en dialoog, op weg naar een inclusieve en solidaire samenleving. “Bedrijven en sociale organisaties samenbrengen om van elkaar te leren en elkaar te verrijken.”
Digitaal werkt. Ook met een jobcoach.
De zoektocht naar werk verloopt steeds meer digitaal…..voor velen een nieuw en ingewikkeld verhaal. Hoe kunnen we drempels verkleinen? Maria Euwema, projectcoördinator Digitaal Werkt!, gaat op zoek en experimenteert. “Naar (je) werk met digitale skills, voor iedereen.”
3 muisklikken van een vacature of van een werknemer
3clicksaway als digitaal platform met werkzoekenden die klaar zijn voor een job, in beeld gebracht voor kandidaat-werkgevers. Of een deelplatform dat vacatures deelt onder ons, Werkplekarchitecten, voor een betere service naar werkgevers en werkzoekenden. Ja, toch ? “Ook jij kan je klant, werkzoekende en werkgever, in beeld brengen, op zoek naar een match.”
SPOC: it takes two to tango
Vele ondernemers verdwalen in de resem aan ondersteunings- en tewerkstellingsmaatregelen. En dan is er een SPOC-team: single point of contacts: één aanspreekpunt voor de ondernemer die verschillende acties op de werkplek verbindt. “Wie weet word jij later een SPOC!”
Werkkansen in de social profit
Tine Winnelinckx, projectbeheerder Onderwijs-arbeidsmarkt VIVO, maakt je wegwijs in de brede sociale sector, geeft praktische tools en beroepenfiches om mensen beter te oriënteren met een overzicht van de ondersteuning in de social profit. “De social profit heeft volk nodig, veel volk!”
Jij: SUEM-coach ?
Betaalde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt met voortdurende ondersteuning. Het SUEM-model geeft je een houvast met Ruth Kelchtermans, Supported Employmentcoach, Synkroon. “Droom, durf, deel, doe !”
Vindplaatsgericht werken: tussen straat en loket
Een ACB-fasenmodel met aandacht voor outreaching, netwerking en doorverwijzing heeft alles van doen met vindplaatsgerichte arbeidscompetentiebegeleiding van jongeren. Het samenspel, de samenwerking,…het levert resultaten op van 10 jaar ‘Tussen Straat en Loket’ van JES. Het relaas van twee arbeidscompetentiebegeleiders: Filip Balthau en Mostfa Ameziane.
Instroomjobs in de maakindustrie
Je schat in of de job aansluit bij de talenten van jouw kandidaat. Talentenscout is een handige tool om kennis te maken met instroomjobs in de maakindustrie. Cobot, Ivoc en Woodwize bundelden hun krachten met De Werkplekarchitecten. Jenny Van Damme, sectorconsulent Arbeidsmarktwerking Woodwize, doet het verhaal. “Jobcoachen vraagt een specifieke manier van kijken.”
Jobcoach en levenslang leren geregistreerd
U bent als jobcoach serieus en heeft kwaliteit hoog op de agenda staan, hetgeen ook betekent dat u wellicht regelmatig scholing volgt of trainingen en workshops bezoekt. Maar hoe vindt een werkgever u of hoe weet een werkgever dat u voldoet aan alle competenties die nodig zijn voor een jobcoach? In Nederland is er een Nationaal Jobcoachregister opgesteld. “Hier liggen voor de jobcoach mooie kansen: het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een steeds belangrijker thema.”