Home » Actielijn 4:...

Actielijn 4: Mentorschapsondersteuning

Mentoren, evenals meters en peters, zijn sleutelfiguren in de ondernemingen om op de werkvloer de instroom (zelfs retentie) van medewerkers kwalitatief te versterken.  Sterpunt Inclusief Ondernemen is met de Werkplekarchitecten ervan overtuigd dat het succes van een duurzame arbeidsinschakeling wordt bepaald door de kwaliteit van ondersteuning in de werkplekomgeving zelf. Het draagvlak en het gemeenschappelijke taalgebruik op de werkvloer zijn van belang om er een succesverhaal van te maken. Daarom willen De Werkplekarchitecten deze sleutelfiguren ondersteunen. Want zij worden in de dagelijkse praktijk  geconfronteerd met vragen en problemen. Inclusief werken en ondernemen komt immers daar concreet tevoorschijn.

Om mentoren te ondersteunen in hun rol, organiseren we (online) Mentorcafés, waarbij moeilijke thema’s gericht worden besproken met mentoren van verschillende ondernemingen. Op deze manier willen we concrete tips & tricks aanreiken aan mentoren om verder aan de slag te gaan binnen hun organisatie.  Deze Mentorcafés zullen verbredend werken aagezien ze toegankelijk zijn voor zowel mentoren als peters en meters in het bedrijf of organisatie. Omwille van deze ervarginsuitwisseling komt de peter/ meter/ mentor / bedrijfsinterne coach terug naar de onderneming met mogelijke oplossingen en vernieuwde energie. 

Zo zorgen we ervoor dat deze mentoren, peters en meters de ‘verlengstukken’ worden van externe jobcoaches die een grotere permanentie op de werkplekomgeving kunnen borgen en die het veiligheidsgevoel bij de betrokkenen kan verhogen.  

Deze Mentorcafés worden steeds geleid door een werkplekarchitect. Zo werken we mee aan het concretiseren van het inclusief beleid op de arbeidsmarkt.  

 

Ontdek hier  meer info en de de Planning van de Mentorcafés!

 

 

 • Met deze actielijn beogen we 200 mentoren / peters / meters te bereiken gedurende de looptijd van het project. 
   
 • Deze Werkplekarchitecten maken van deze actielijn een succesverhaal:  
     Kopa            Mentor VZW             BLM Genk             Synkroon     Arbeidskansen VZW
     Compaan    LIV aan het werk       Alternatief VZW     Stebo           Steunpunt Tewerkstelling   
 • Heb je een concrete vraag? Contacteer onze projectcoördinator. 
   
 • Ben je benieuwd hoe je meer aan Inclusief Ondernemen kan participeren? Bekijk zeker onze andere actielijnen

Downloads