Home » Actielijn 4:...

Actielijn 4: Mentorschapsondersteuning

Mentoren, evenals meters en peters, zijn sleutelfiguren in de ondernemingen om op de werkvloer de instroom (zelfs retentie) van medewerkers kwalitatief te versterken.  Sterpunt Inclusief Ondernemen is met haar Werkplekarchitecten ervan overtuigd dat het succes van een duurzame arbeidsinschakeling wordt bepaald door de kwaliteit van ondersteuning in de werkplekomgeving zelf. Het draagvlak en het gemeenschappelijke taalgebruik op de werkvloer zijn van belang om er een succesverhaal van te maken. Daarom willen De Werkplekarchitecten deze sleutelfiguren ondersteunen. Want zij worden in de dagelijkse praktijk  geconfronteerd met vragen en problemen. Inclusief werken en ondernemen komt immers daar concreet tevoorschijn.

Daarom willen we hen kosteloos ondersteuning aan bieden aan de hand van workshops, infosessies en intervisies om mee het inclusief ondernemen vorm te geven op de werkvloer. Deze workshops, infosessies en intervisies zullen verbredend werken aagezien ze toegankelijk zijn voor zowel mentoren als peters en meters in het bedrijf of organisatie. Deze meter, peter of mentor komt terug naar het bedrijf met mogelijke oplossingen en vernieuwde energie. 

Zo zorgen we ervoor dat deze mentoren, peters en meters de ‘verlengstukken’ worden van externe jobcoaches die een grotere permanentie op de werkplekomgeving kunnen borgen en die het veiligheidsgevoel bij de betrokkenen kan verhogen.  

Tien keer per jaar (elke maand met uitzondering van juli en augustus) organiseren  we deze workshops en infosessies (online / offline-coronaproof), geleid door een werkplekarchitect. Zo werken we mee aan het concretiseren van het inclusief beleid op de arbeidsmarkt.  

 • Met deze actielijn beogen we 200 mentoren / peters / meters te bereiken gedurende de looptijd van het project. 
   
 • Deze Werkplekarchitecten maken van deze actielijn een succesverhaal:  
     Kopa            Mentor VZW             BLM Genk             Synkroon     Arbeidskansen VZW
     Compaan    LIV aan het werk       Alternatief VZW     Stebo           Steunpunt Tewerkstelling   
 • Heb je een concrete vraag? Contacteer onze projectcoördinator. 
   
 • Ben je benieuwd hoe je meer aan Inclusief Ondernemen kan participeren? Bekijk zeker onze andere actielijnen

Downloads