Home » Actielijn 2: Talentoscoop

Actielijn 2: Talentoscoop

Talentoscoop ontzorgt en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen.
Verscheidene ondernemingen dienen steeds vaker actie te nemen omdat ze voortdurend nieuwe medewerkers nodig hebben of omdat ze hun medewerkers willen kunnen behouden. Al te dikwijls is het telkens kortdag om opnieuw een snelle, gepaste oplossing te vinden. Talentoscoop is een samenwerkingsverand tussen Sterpunt Inclusief Ondernemen, De werkplekarchitecten en GTB, wat ervoor zorgt dat een groot partnerschap en heel veel expertise wordt samengebracht. 

De talentoscoop- experten bekijken samen met de bedrijfsleiding en de werkplek  alle vragen over het instroom- en retentie beleid. Hierbij werken ze samen een coherent actieplan uit.  Vragen rond  o.a. openstaande vacatures, het functioneren van de medewerkers, re-integratie of het gemis aan ondersteuningsmogelijkheden, etc. komen op tafel. De onderneming kiest vanuit zijn standpunt welke acties de prioriteit krijgen het komende jaar.  

De werkgever krijgt een duo van experten op bezoek om samen een actieplan uit te werken. Eenmaal beslist welke acties prioritaire aandacht verdienen, is er één contactpersoon die een werkteam van experten rond zich verzamelt om de acties uit te voeren. Dit planningsproces kent de volgende flow:  

 1. Informatie: op basis van de algemene info kiest een bedrijf of organisatie voor dergelijke actieplanning met talentoscoopexperten 
 2. Luistergesprek: er volgt in het bedrijf een vraag- en luistergesprek met het management naar de ervaren behoeften op vlak van het medewerkersbeleid (instroom en retentie) 
 3. Consultatiegesprek: een afstemming van voorgenomen actiemogelijkheden in de onderneming resulteert in een adviesrapport 
 4. Overeenkomst: dit adviesrapport legt de basis voor een gebundelde actieplanning (een samenwerkingsovereenkomst)  voor uitvoering met mogelijks diverse dienstverleners. 
 5. Actieplan: de onderscheiden acties krijgen een concrete uitvoering op de werkplek met onderlinge afstemming 
 6. Impactevaluatie: uiteraard meten we graag om te weten welk impact de gerealiseerde acties bekomen 
   

Deze procesbegeleiding is kosteloos voor de betrokken onderneming.  De ondersteunende acties die in overleg worden vastgelegd in een overeenkomst kunnen kosteloos of betalend zijn (naargelang de keuze van de actie door de ondernemer en de keuze van dienstverlener). 

Aan de hand van deze actielijn krijgt de onderneming op eigen maat een antwoord op de ondersteuningsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen op vlak van instroom- en retentie beleid, in het bijzonder voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 
 

 • Met deze actielijn beogen we om 380 nieuwe bedrijven te bereiken gedurende de looptijd van het project.
   
 • Ontdek de roadmap van Talentoscoop met vragen én antwoorden op de website: http://www.talentoscoop.be.  
   
 • Zit je nog met vragen of wil je graag dat onze experten langskomen bij jou in het bedrijf? Twijfel zeker niet om je aan te melden op het centrale aanmeldingspunt 

   Deze Werkplekarchitecten in het project Exclusief Inclusief steken alvast hun nek uit om deze service waar te maken:   
      Emino            Mentor VZW     Alternatief VZW      BLM Genk               Stebo    
      Synkroon       Compaan          Argos VZW            LIV aan het werk     Arbeidskansen VZW 
      De Poort         Weerwerk

 • Ben je benieuwd hoe je meer aan inclusief ondernemen kan participeren? Bekijk zeker onze andere actielijnen!

Downloads